کد تور نام تور نام هتل مناسبت تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت سفر(روز) روز حرکت پکیج قیمت ظرفیت بررسی
10226 قزوین گردی آخر هفته ها 1398/03/10 1398/03/10 1 جمعه دانلود 2,100,000 موجود
10200 جلفا، ارسباران، قلعه بابک بین المللی پارادایس کلیبر تعطیلات خرداد 1398/03/13 1398/03/17 5 دوشنبه دانلود 16,500,000 محدود
10210 اورامان ، سنندج، مریوان جهانگردی سنندج تعطیلات خرداد 1398/03/14 1398/03/17 4 سه شنبه دانلود 8,900,000 تکمیل تکمیل
10164 تبریز، کندوان، جلفا پارس ائل گلی تبریز تعطیلات خرداد 1398/03/14 1398/03/17 4 سه شنبه دانلود 13,700,000 تکمیل تکمیل
10186 چهار محال بختیاری و عشایر بختیاری پارسیان شهرکرد تعطیلات خرداد 1398/03/14 1398/03/17 4 سه شنبه دانلود 9,500,000 تکمیل تکمیل
10167 سرعین ، آستارا، اردبیل لاله سرعین تعطیلات خرداد 1398/03/14 1398/03/17 4 سه شنبه دانلود 10,500,000 تکمیل تکمیل
10212 لاهیجان ، دیلمان، سیاهکل مجتمع اقامتی مزرعه قوها لاهیجان تعطیلات خرداد 1398/03/14 1398/03/17 4 سه شنبه دانلود 16,500,000 تکمیل تکمیل
10211 یاسوج ، بیشاپور، مارگون بام بروجن شهرکرد تعطیلات خرداد 1398/03/14 1398/03/17 4 سه شنبه دانلود 11,000,000 تکمیل تکمیل
10214 بابلسر، دریاچه الیمالات، موزه لوور میزبان بابلسر تعطیلات خرداد 1398/03/15 1398/03/17 3 چهارشنبه دانلود 8,800,000 تکمیل تکمیل
10202 زنجان، تخت سلیمان، غارکتله خور سنتی ددمان زنجان تعطیلات خرداد 1398/03/15 1398/03/17 3 چهارشنبه دانلود 8,500,000 تکمیل تکمیل
10252 شیراز، پاسارگاد، نقش رستم الیزه شیراز تعطیلات خرداد 1398/03/15 1398/03/17 3 چهارشنبه دانلود 18,000,000 موجود
10268 لرستان ،خرم آباد ،بروجرد زاگرس بروجرد تعطیلات خرداد 1398/03/15 1398/03/17 3 چهارشنبه دانلود 7,500,000 تکمیل تکمیل
10071 همدان، هگمتانه، ورکانه پارسیان آزادی همدان تعطیلات خرداد 1398/03/15 1398/03/17 3 چهارشنبه دانلود 7,900,000 محدود
10245 روستای سرخ ابیانه و نطنز آخر هفته ها 1398/03/24 1398/03/24 1 جمعه دانلود 2,100,000 موجود
10187 چهار محال بختیاری و عشایر بختیاری پارسیان شهرکرد آخر هفته ها 1398/03/29 1398/03/31 3 چهارشنبه دانلود 6,900,000 موجود
10227 قزوین گردی آخر هفته ها 1398/03/31 1398/03/31 1 جمعه دانلود 2,100,000 موجود
10223 اورامان ، سنندج، مریوان زریوار مریوان تعطیلات تیر ماه 1398/04/05 1398/04/08 4 چهارشنبه دانلود 8,900,000 موجود
10179 تبریز، کندوان، جلفا پارس ائل گلی تبریز تعطیلات تیر ماه 1398/04/05 1398/04/08 4 چهارشنبه دانلود 13,700,000 موجود
10168 سرعین ، آستارا، اردبیل لاله سرعین تعطیلات تیر ماه 1398/04/05 1398/04/08 4 چهارشنبه دانلود 10,500,000 موجود
10253 شیراز، پاسارگاد، نقش رستم الیزه شیراز تعطیلات تیر ماه 1398/04/05 1398/04/07 3 چهارشنبه دانلود 18,000,000 موجود
10188 چهار محال بختیاری و عشایر بختیاری پارسیان شهرکرد تعطیلات تیر ماه 1398/04/06 1398/04/08 3 پنج شنبه دانلود 6,900,000 موجود
10203 زنجان، تخت سلیمان، غارکتله خور سنتی ددمان زنجان تعطیلات تیر ماه 1398/04/06 1398/04/08 3 پنج شنبه دانلود 8,500,000 موجود
10269 لرستان ،خرم آباد ،بروجرد زاگرس بروجرد تعطیلات تیر ماه 1398/04/06 1398/04/08 3 پنج شنبه دانلود 7,500,000 موجود
10292 ماسال،قلعه رودخان، ماسوله معین فومن تعطیلات تیر ماه 1398/04/06 1398/04/08 3 پنج شنبه دانلود 7,900,000 موجود
10201 همدان، هگمتانه، ورکانه پارسیان آزادی همدان تعطیلات تیر ماه 1398/04/06 1398/04/08 3 پنج شنبه دانلود 7,900,000 موجود
10228 قزوین گردی آخر هفته ها 1398/04/07 1398/04/07 1 جمعه دانلود 2,100,000 موجود
10169 سرعین ، آستارا، اردبیل لاله سرعین آخر هفته ها 1398/04/18 1398/04/21 4 سه شنبه دانلود 10,500,000 موجود
10254 شیراز، پاسارگاد، نقش رستم الیزه شیراز آخر هفته ها 1398/04/19 1398/04/21 3 چهارشنبه دانلود 18,000,000 موجود
10180 تبریز، کندوان، جلفا پارس ائل گلی تبریز آخر هفته ها 1398/04/25 1398/04/28 4 سه شنبه دانلود 13,700,000 موجود
10170 سرعین ، آستارا، اردبیل لاله سرعین آخر هفته ها 1398/04/25 1398/04/28 4 سه شنبه دانلود 10,500,000 موجود
10189 چهار محال بختیاری و عشایر بختیاری پارسیان شهرکرد آخر هفته ها 1398/04/26 1398/04/28 3 چهارشنبه دانلود 6,900,000 موجود
10229 قزوین گردی آخر هفته ها 1398/04/28 1398/04/28 1 جمعه دانلود 2,100,000 موجود
10255 شیراز، پاسارگاد، نقش رستم الیزه شیراز آخر هفته ها 1398/05/02 1398/05/04 3 چهارشنبه دانلود 18,000,000 موجود
10181 تبریز، کندوان، جلفا پارس ائل گلی تبریز آخر هفته ها 1398/05/08 1398/05/11 4 سه شنبه دانلود 13,700,000 موجود
10171 سرعین ، آستارا، اردبیل لاله سرعین آخر هفته ها 1398/05/08 1398/05/11 4 سه شنبه دانلود 10,500,000 موجود
10190 چهار محال بختیاری و عشایر بختیاری پارسیان شهرکرد آخر هفته ها 1398/05/09 1398/05/11 3 چهارشنبه دانلود 6,900,000 موجود
10295 خوانسار و گلپایگان زاگرس خوانسار اصفهان 1398/05/10 1398/05/11 پنج شنبه دانلود 4,850,000 موجود
10230 قزوین گردی آخر هفته ها 1398/05/11 1398/05/11 1 جمعه دانلود 2,100,000 موجود
10172 سرعین ، آستارا، اردبیل لاله سرعین آخر هفته ها 1398/05/15 1398/05/18 4 سه شنبه دانلود 10,500,000 موجود
10256 شیراز، پاسارگاد، نقش رستم الیزه شیراز تعطیلات مرداد 1398/05/19 1398/05/21 3 شنبه دانلود 18,000,000 موجود
10231 قزوین گردی تعطیلات مرداد 1398/05/21 1398/05/21 1 دوشنبه دانلود 2,100,000 موجود
10173 سرعین ، آستارا، اردبیل لاله سرعین آخر هفته ها 1398/05/22 1398/05/25 4 سه شنبه دانلود 10,500,000 موجود
10204 زنجان، تخت سلیمان، غارکتله خور سنتی ددمان زنجان آخر هفته ها 1398/05/23 1398/05/25 3 چهارشنبه دانلود 8,500,000 موجود
10272 اورامان ، سنندج، مریوان جهانگردی سنندج تعطیلات مرداد 1398/05/29 1398/06/01 4 سه شنبه دانلود 8,900,000 موجود
10182 تبریز، کندوان، جلفا پارس ائل گلی تبریز تعطیلات مرداد 1398/05/29 1398/06/01 4 سه شنبه دانلود 13,700,000 موجود
10191 چهار محال بختیاری و عشایر بختیاری پارسیان شهرکرد تعطیلات مرداد 1398/05/29 1398/06/01 4 سه شنبه دانلود 9,500,000 موجود
10174 سرعین ، آستارا، اردبیل لاله سرعین تعطیلات مرداد 1398/05/29 1398/06/01 4 سه شنبه دانلود 10,500,000 موجود
10293 ماسال،قلعه رودخان، ماسوله معین فومن تعطیلات مرداد 1398/05/29 1398/05/31 3 سه شنبه دانلود 7,900,000 موجود
10270 لرستان ،خرم آباد ،بروجرد زاگرس بروجرد آخر هفته ها 1398/05/30 1398/06/01 3 چهارشنبه دانلود 7,500,000 موجود
10206 همدان، هگمتانه، ورکانه پارسیان آزادی همدان تعطیلات مرداد 1398/05/30 1398/06/01 3 چهارشنبه دانلود 7,900,000 موجود
10246 روستای سرخ ابیانه و نطنز آخر هفته ها 1398/06/01 1398/06/01 1 جمعه دانلود 2,100,000 موجود
10175 سرعین ، آستارا، اردبیل لاله سرعین آخر هفته ها 1398/06/05 1398/06/08 4 سه شنبه دانلود 10,500,000 موجود
10298 گرگان و گلستان ناهارخوران گرگان تعطیلات شهریور 1398/06/05 1398/06/08 4 سه شنبه دانلود 11,500,000 موجود
10257 شیراز، پاسارگاد، نقش رستم الیزه شیراز آخر هفته ها 1398/06/06 1398/06/08 3 چهارشنبه دانلود 18,000,000 موجود
10297 فیلبند، سالاردره، سد سلیمان تنگه سالاردره ساری آخر هفته ها 1398/06/06 1398/06/08 3 چهارشنبه دانلود 8,900,000 موجود
10207 همدان، هگمتانه، ورکانه پارسیان آزادی همدان آخر هفته ها 1398/06/06 1398/06/08 3 چهارشنبه دانلود 7,900,000 موجود
10296 خوانسار و گلپایگان زاگرس خوانسار اصفهان 1398/06/07 1398/06/08 2 پنج شنبه دانلود 4,850,000 موجود
10232 قزوین گردی آخر هفته ها 1398/06/08 1398/06/08 1 جمعه دانلود 2,100,000 موجود
10176 سرعین ، آستارا، اردبیل لاله سرعین آخر هفته ها 1398/06/12 1398/06/15 4 سه شنبه دانلود 10,500,000 موجود
10205 زنجان، تخت سلیمان، غارکتله خور سنتی ددمان زنجان آخر هفته ها 1398/06/13 1398/06/15 3 چهارشنبه دانلود 8,500,000 موجود
10183 تبریز، کندوان، جلفا پارس ائل گلی تبریز تعطیلات شهریور 1398/06/19 1398/06/22 4 سه شنبه دانلود 13,700,000 موجود
10192 چهار محال بختیاری و عشایر بختیاری پارسیان شهرکرد آخر هفته ها 1398/06/19 1398/06/22 4 سه شنبه دانلود 9,500,000 موجود
10177 سرعین ، آستارا، اردبیل لاله سرعین تعطیلات شهریور 1398/06/19 1398/06/22 4 سه شنبه دانلود 10,500,000 موجود
10258 شیراز، پاسارگاد، نقش رستم الیزه شیراز آخر هفته ها 1398/06/20 1398/06/22 3 چهارشنبه دانلود 18,000,000 موجود
10294 ماسال،قلعه رودخان، ماسوله معین فومن تعطیلات شهریور 1398/06/20 1398/06/22 3 چهارشنبه دانلود 7,900,000 موجود
10247 روستای سرخ ابیانه و نطنز آخر هفته ها 1398/06/22 1398/06/22 1 جمعه دانلود 2,100,000 موجود
10184 تبریز، کندوان، جلفا پارس ائل گلی تبریز آخر هفته ها 1398/06/26 1398/06/29 4 سه شنبه دانلود 13,700,000 موجود
10178 سرعین ، آستارا، اردبیل لاله سرعین آخر هفته ها 1398/06/26 1398/06/29 4 سه شنبه دانلود 10,500,000 موجود
10271 لرستان ،خرم آباد ،بروجرد زاگرس بروجرد آخر هفته ها 1398/06/27 1398/06/29 3 چهارشنبه دانلود 7,500,000 موجود
10208 همدان، هگمتانه، ورکانه پارسیان آزادی همدان آخر هفته ها 1398/06/27 1398/06/29 3 چهارشنبه دانلود 7,900,000 موجود
10233 قزوین گردی آخر هفته ها 1398/06/29 1398/06/29 1 جمعه دانلود 2,100,000 موجود
10259 شیراز، پاسارگاد، نقش رستم الیزه شیراز آخر هفته ها 1398/07/10 1398/07/12 3 چهارشنبه دانلود 18,000,000 موجود
10248 روستای سرخ ابیانه و نطنز آخر هفته ها 1398/07/12 1398/07/12 1 جمعه دانلود 2,100,000 موجود
10234 قزوین گردی آخر هفته ها 1398/07/12 1398/07/12 1 جمعه دانلود 2,100,000 موجود
10283 کرمان، شهداد، بم، میمند پارس کرمان آخر هفته ها 1398/07/16 1398/07/19 4 سه شنبه دانلود موجود
10273 چابهار، گواتر، بندرتنگ بین المللی لیپار چابهار تعطیلات مهر 1398/07/24 1398/07/27 4 چهارشنبه دانلود موجود
10260 شیراز، پاسارگاد، نقش رستم الیزه شیراز آخر هفته ها 1398/07/24 1398/07/26 3 چهارشنبه دانلود 18,000,000 موجود
10249 روستای سرخ ابیانه و نطنز آخر هفته ها 1398/07/26 1398/07/26 1 جمعه دانلود 2,100,000 موجود
10235 قزوین گردی آخر هفته ها 1398/07/26 1398/07/26 1 جمعه دانلود 2,100,000 موجود
10274 چابهار، گواتر، بندرتنگ بین المللی لیپار چابهار تعطیلات آبان 1398/08/07 1398/08/10 4 سه شنبه دانلود موجود
10250 روستای سرخ ابیانه و نطنز تعطیلات آبان 1398/08/07 1398/08/07 1 سه شنبه دانلود 2,100,000 موجود
10261 شیراز، پاسارگاد، نقش رستم الیزه شیراز تعطیلات آبان 1398/08/08 1398/08/10 3 چهارشنبه دانلود 18,000,000 موجود
10236 قزوین گردی آخر هفته ها 1398/08/10 1398/08/10 1 جمعه دانلود 2,100,000 موجود
10284 کرمان، شهداد، بم، میمند پارس کرمان تعطیلات آبان 1398/08/14 1398/08/17 4 سه شنبه دانلود موجود
10251 روستای سرخ ابیانه و نطنز تعطیلات آبان 1398/08/15 1398/08/15 1 چهارشنبه دانلود 2,100,000 موجود
10262 شیراز، پاسارگاد، نقش رستم الیزه شیراز تعطیلات آبان 1398/08/15 1398/08/17 3 چهارشنبه دانلود 18,000,000 موجود
10275 چابهار، گواتر، بندرتنگ بین المللی لیپار چابهار آخر هفته ها 1398/08/21 1398/08/24 4 سه شنبه دانلود موجود
10237 قزوین گردی آخر هفته ها 1398/08/24 1398/08/24 1 جمعه دانلود 2,100,000 موجود
10285 کرمان، شهداد، بم، میمند پارس کرمان آخر هفته ها 1398/08/28 1398/09/01 4 سه شنبه دانلود موجود
10263 شیراز، پاسارگاد، نقش رستم الیزه شیراز آخر هفته ها 1398/09/06 1398/09/08 3 چهارشنبه دانلود 18,000,000 موجود
10238 قزوین گردی آخر هفته ها 1398/09/08 1398/09/08 1 جمعه دانلود 2,100,000 موجود
10276 چابهار، گواتر، بندرتنگ بین المللی لیپار چابهار آخر هفته ها 1398/09/12 1398/09/15 4 سه شنبه دانلود موجود
10286 کرمان، شهداد، بم، میمند پارس کرمان آخر هفته ها 1398/09/12 1398/09/15 4 سه شنبه دانلود موجود
10264 شیراز، پاسارگاد، نقش رستم الیزه شیراز آخر هفته ها 1398/09/20 1398/09/22 3 چهارشنبه دانلود 18,000,000 موجود
10239 قزوین گردی آخر هفته ها 1398/09/22 1398/09/22 1 جمعه دانلود 2,100,000 موجود
10277 چابهار، گواتر، بندرتنگ بین المللی لیپار چابهار آخر هفته ها 1398/09/26 1398/09/29 4 سه شنبه دانلود موجود
10287 کرمان، شهداد، بم، میمند پارس کرمان آخر هفته ها 1398/09/26 1398/09/29 4 سه شنبه دانلود موجود
10278 چابهار، گواتر، بندرتنگ بین المللی لیپار چابهار آخر هفته ها 1398/10/10 1398/10/13 4 سه شنبه دانلود موجود
10288 کرمان، شهداد، بم، میمند پارس کرمان آخر هفته ها 1398/10/10 1398/10/13 4 سه شنبه دانلود موجود
10265 شیراز، پاسارگاد، نقش رستم الیزه شیراز آخر هفته ها 1398/10/11 1398/10/13 3 چهارشنبه دانلود 18,000,000 موجود
10240 قزوین گردی آخر هفته ها 1398/10/13 1398/10/13 1 جمعه دانلود 2,100,000 موجود
10279 چابهار، گواتر، بندرتنگ بین المللی لیپار چابهار آخر هفته ها 1398/10/24 1398/10/27 4 سه شنبه دانلود موجود
10289 کرمان، شهداد، بم، میمند پارس کرمان آخر هفته ها 1398/10/24 1398/10/27 4 سه شنبه دانلود موجود
10266 شیراز، پاسارگاد، نقش رستم الیزه شیراز آخر هفته ها 1398/10/25 1398/10/27 3 چهارشنبه دانلود 18,000,000 موجود
10241 قزوین گردی آخر هفته ها 1398/10/27 1398/10/27 1 جمعه دانلود 2,100,000 موجود
10280 چابهار، گواتر، بندرتنگ بین المللی لیپار چابهار تعطیلات بهمن 1398/11/08 1398/11/11 4 سه شنبه دانلود موجود
10242 قزوین گردی آخر هفته ها 1398/11/11 1398/11/11 1 جمعه دانلود 2,100,000 موجود
10281 چابهار، گواتر، بندرتنگ بین المللی لیپار چابهار تعطیلات بهمن 1398/11/22 1398/11/25 4 سه شنبه دانلود موجود
10243 قزوین گردی آخر هفته ها 1398/11/22 1398/11/22 1 سه شنبه دانلود 2,100,000 موجود
10290 کرمان، شهداد، بم، میمند پارس کرمان تعطیلات بهمن 1398/11/22 1398/11/25 4 سه شنبه دانلود موجود
10267 شیراز، پاسارگاد، نقش رستم الیزه شیراز تعطیلات بهمن 1398/11/23 1398/11/25 3 چهارشنبه دانلود 18,000,000 موجود
10282 چابهار، گواتر، بندرتنگ بین المللی لیپار چابهار تعطیلات اسفند 1398/12/15 1398/12/18 4 پنج شنبه دانلود موجود
10291 کرمان، شهداد، بم، میمند پارس کرمان تعطیلات اسفند 1398/12/15 1398/12/18 4 پنج شنبه دانلود موجود