کد تور نام تور نام هتل مناسبت تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت سفر(روز) روز حرکت پکیج قیمت ظرفیت بررسی
10209 تهرانگردی / رویال تور سه شنبه ها 1398/02/03 1398/02/03 1 سه شنبه دانلود 1,700,000 تکمیل تکمیل
10160 چهار محال بختیاری و عشایر بختیاری پارسیان شهرکرد آخر هفته ها 1398/02/04 1398/02/06 3 چهارشنبه دانلود 6,900,000 تکمیل تکمیل
10149 کاشان ، قمصر آخر هفته ها 1398/02/06 1398/02/06 1 جمعه دانلود 1,700,000 موجود
10161 چهار محال بختیاری و عشایر بختیاری پارسیان شهرکرد آخر هفته ها 1398/02/11 1398/02/13 3 چهارشنبه دانلود 6,900,000 موجود
10151 شیراز، پاسارگاد، نقش رستم الیزه شیراز بهارنارنج اردیبهشت 1398/02/11 1398/02/13 3 چهارشنبه دانلود 18,000,000 تکمیل تکمیل
10159 قزوین ، الموت، دریاچه اوان مرمر قزوین آخر هفته ها 1398/02/12 1398/02/13 2 پنج شنبه دانلود 4,750,000 موجود
10147 کاشان ، نوش آباد،ابیانه ، مشهد اردهال ابیانه ابیانه آخر هفته ها 1398/02/12 1398/02/13 2 پنج شنبه دانلود 4,900,000 تکمیل تکمیل
10196 چوگان آخر هفته ها 1398/02/13 1398/02/13 1 جمعه دانلود 1,750,000 موجود
10156 کاشان ، قمصر آخر هفته ها 1398/02/13 1398/02/13 1 جمعه دانلود 1,700,000 موجود
10162 چهار محال بختیاری و عشایر بختیاری پارسیان شهرکرد آخر هفته ها 1398/02/18 1398/02/20 3 چهارشنبه دانلود 6,900,000 موجود
10152 شیراز، پاسارگاد، نقش رستم الیزه شیراز بهارنارنج اردیبهشت 1398/02/18 1398/02/20 3 چهارشنبه دانلود 18,000,000 موجود
10213 ماسال،قلعه رودخان، ماسوله معین فومن آخر هفته ها 1398/02/18 1398/02/20 3 چهارشنبه دانلود 7,500,000 موجود
10148 کاشان ، نوش آباد،ابیانه ، مشهد اردهال ابیانه ابیانه آخر هفته ها 1398/02/19 1398/02/20 2 پنج شنبه دانلود 4,900,000 موجود
10197 چوگان آخر هفته ها 1398/02/20 1398/02/20 1 جمعه دانلود 1,750,000 موجود
10199 قزوین گردی آخر هفته ها 1398/02/20 1398/02/20 1 جمعه دانلود 2,100,000 موجود
10157 کاشان ، قمصر آخر هفته ها 1398/02/20 1398/02/20 1 جمعه دانلود 1,700,000 موجود
10163 چهار محال بختیاری و عشایر بختیاری پارسیان شهرکرد آخر هفته ها 1398/02/25 1398/02/27 3 چهارشنبه دانلود 6,900,000 موجود
10153 شیراز، پاسارگاد، نقش رستم الیزه شیراز بهارنارنج اردیبهشت 1398/02/25 1398/02/27 3 چهارشنبه دانلود 18,000,000 موجود
10155 فیلبند، سالاردره، سد سلیمان تنگه سالاردره ساری آخر هفته ها 1398/02/25 1398/02/27 3 چهارشنبه دانلود 8,900,000 موجود
10198 چوگان آخر هفته ها 1398/02/27 1398/02/27 1 جمعه دانلود 1,750,000 موجود
10185 چهار محال بختیاری و عشایر بختیاری پارسیان شهرکرد آخر هفته ها 1398/03/01 1398/03/03 3 چهارشنبه دانلود 6,900,000 موجود
10165 تبریز، کندوان، جلفا پارس ائل گلی تبریز تعطیلات خرداد 1398/03/02 1398/03/05 4 پنج شنبه دانلود 13,700,000 موجود
10166 سرعین ، آستارا، اردبیل لاله سرعین تعطیلات خرداد 1398/03/02 1398/03/05 4 پنج شنبه دانلود 10,500,000 موجود
10200 جلفا، ارسباران، کلیبر بین المللی پارادایس کلیبر تعطیلات خرداد 1398/03/12 1398/03/17 5 یکشنبه دانلود 16,900,000 موجود
10210 اورامان ، سنندج، مریوان جهانگردی سنندج تعطیلات خرداد 1398/03/14 1398/03/17 4 سه شنبه دانلود 8,900,000 موجود
10164 تبریز، کندوان، جلفا پارس ائل گلی تبریز تعطیلات خرداد 1398/03/14 1398/03/17 4 سه شنبه دانلود 13,700,000 موجود
10186 چهار محال بختیاری و عشایر بختیاری پارسیان شهرکرد تعطیلات خرداد 1398/03/14 1398/03/17 4 سه شنبه دانلود 9,500,000 موجود
10167 سرعین ، آستارا، اردبیل لاله سرعین تعطیلات خرداد 1398/03/14 1398/03/17 4 سه شنبه دانلود 10,500,000 موجود
10212 لاهیجان ، دیلمان، سیاهکل تعطیلات خرداد 1398/03/14 1398/03/17 4 سه شنبه دانلود موجود
10211 یاسوج ، بیشاپور، مارگون بام بروجن شهرکرد تعطیلات خرداد 1398/03/14 1398/03/17 4 سه شنبه دانلود 11,000,000 موجود
10202 زنجان، تخت سلیمان، غارکتله خور سنتی ددمان زنجان تعطیلات خرداد 1398/03/15 1398/03/17 3 چهارشنبه دانلود 8,500,000 موجود
10071 همدان، هگمتانه، ورکانه پارسیان آزادی همدان تعطیلات خرداد 1398/03/15 1398/03/17 3 چهارشنبه دانلود 7,900,000 موجود
10187 چهار محال بختیاری و عشایر بختیاری پارسیان شهرکرد آخر هفته ها 1398/03/29 1398/03/31 3 چهارشنبه دانلود 6,900,000 موجود
10179 تبریز، کندوان، جلفا پارس ائل گلی تبریز تعطیلات تیر ماه 1398/04/05 1398/04/08 4 چهارشنبه دانلود 13,700,000 موجود
10168 سرعین ، آستارا، اردبیل لاله سرعین تعطیلات تیر ماه 1398/04/05 1398/04/08 4 چهارشنبه دانلود 10,500,000 موجود
10188 چهار محال بختیاری و عشایر بختیاری پارسیان شهرکرد تعطیلات تیر ماه 1398/04/06 1398/04/08 3 پنج شنبه دانلود 6,900,000 موجود
10203 زنجان، تخت سلیمان، غارکتله خور سنتی ددمان زنجان تعطیلات تیر ماه 1398/04/06 1398/04/08 3 پنج شنبه دانلود 8,500,000 موجود
10201 همدان، هگمتانه، ورکانه پارسیان آزادی همدان تعطیلات تیر ماه 1398/04/06 1398/04/08 3 پنج شنبه دانلود 7,900,000 موجود
10169 سرعین ، آستارا، اردبیل لاله سرعین آخر هفته ها 1398/04/18 1398/04/21 4 سه شنبه دانلود 10,500,000 موجود
10180 تبریز، کندوان، جلفا پارس ائل گلی تبریز آخر هفته ها 1398/04/25 1398/04/28 4 سه شنبه دانلود 13,700,000 موجود
10170 سرعین ، آستارا، اردبیل لاله سرعین آخر هفته ها 1398/04/25 1398/04/28 4 سه شنبه دانلود 10,500,000 موجود
10189 چهار محال بختیاری و عشایر بختیاری پارسیان شهرکرد آخر هفته ها 1398/04/26 1398/04/28 3 چهارشنبه دانلود 6,900,000 موجود
10181 تبریز، کندوان، جلفا پارس ائل گلی تبریز آخر هفته ها 1398/05/08 1398/05/11 4 سه شنبه دانلود 13,700,000 موجود
10171 سرعین ، آستارا، اردبیل لاله سرعین آخر هفته ها 1398/05/08 1398/05/11 4 سه شنبه دانلود 10,500,000 موجود
10190 چهار محال بختیاری و عشایر بختیاری پارسیان شهرکرد آخر هفته ها 1398/05/09 1398/05/11 3 چهارشنبه دانلود 6,900,000 موجود
10172 سرعین ، آستارا، اردبیل لاله سرعین آخر هفته ها 1398/05/15 1398/05/18 4 سه شنبه دانلود 10,500,000 موجود
10173 سرعین ، آستارا، اردبیل لاله سرعین آخر هفته ها 1398/05/22 1398/05/25 4 سه شنبه دانلود 10,500,000 موجود
10204 زنجان، تخت سلیمان، غارکتله خور سنتی ددمان زنجان آخر هفته ها 1398/05/23 1398/05/25 3 چهارشنبه دانلود 8,500,000 موجود
10182 تبریز، کندوان، جلفا پارس ائل گلی تبریز تعطیلات مرداد 1398/05/29 1398/06/01 4 سه شنبه دانلود 13,700,000 موجود
10191 چهار محال بختیاری و عشایر بختیاری پارسیان شهرکرد تعطیلات مرداد 1398/05/29 1398/06/01 4 سه شنبه دانلود 9,500,000 موجود
10174 سرعین ، آستارا، اردبیل لاله سرعین تعطیلات مرداد 1398/05/29 1398/06/01 4 سه شنبه دانلود 10,500,000 موجود
10206 همدان، هگمتانه، ورکانه پارسیان آزادی همدان تعطیلات مرداد 1398/05/30 1398/06/01 3 چهارشنبه دانلود 7,900,000 موجود
10175 سرعین ، آستارا، اردبیل لاله سرعین آخر هفته ها 1398/06/05 1398/06/08 4 سه شنبه دانلود 10,500,000 موجود
10207 همدان، هگمتانه، ورکانه پارسیان آزادی همدان آخر هفته ها 1398/06/06 1398/06/08 3 چهارشنبه دانلود 7,900,000 موجود
10176 سرعین ، آستارا، اردبیل لاله سرعین آخر هفته ها 1398/06/12 1398/06/15 4 سه شنبه دانلود 10,500,000 موجود
10205 زنجان، تخت سلیمان، غارکتله خور سنتی ددمان زنجان آخر هفته ها 1398/06/13 1398/06/15 3 چهارشنبه دانلود 8,500,000 موجود
10183 تبریز، کندوان، جلفا پارس ائل گلی تبریز تعطیلات شهریور 1398/06/19 1398/06/22 4 سه شنبه دانلود 13,700,000 موجود
10192 چهار محال بختیاری و عشایر بختیاری پارسیان شهرکرد آخر هفته ها 1398/06/19 1398/06/22 4 سه شنبه دانلود 9,500,000 موجود
10177 سرعین ، آستارا، اردبیل لاله سرعین تعطیلات شهریور 1398/06/19 1398/06/22 4 سه شنبه دانلود 10,500,000 موجود
10184 تبریز، کندوان، جلفا پارس ائل گلی تبریز آخر هفته ها 1398/06/26 1398/06/29 4 سه شنبه دانلود 13,700,000 موجود
10178 سرعین ، آستارا، اردبیل لاله سرعین آخر هفته ها 1398/06/26 1398/06/29 4 سه شنبه دانلود 10,500,000 موجود
10208 همدان، هگمتانه، ورکانه پارسیان آزادی همدان آخر هفته ها 1398/06/27 1398/06/29 3 چهارشنبه دانلود 7,900,000 موجود